Τελικά τι είναι το Π.Ε. και γιατί πρέπει να το «ανακαλύψω» στο σώμα μου;

Το πυελικό έδαφος (ΠΕ) αποτελείται από πολλούς μύες και καλύπτει εσωτερικά το κάτω τμήμα της λεκάνης. Πρόκειται για ένα είδος «αιώρας» που πάνω της «κάθονται» τα όργανα της πυέλου: στις γυναίκες ουροδόχος κύστη, μήτρα και έντερο και στους άνδρες, ουροδόχος κύστη και έντερο. Αυτή η «αιώρα» μοιάζει με δίχτυ που στηρίζει τα όργανα και έχει 3 οπές. Μία για να περνά η ουρήθρα της ουροδόχου κύστης, μία για τον τράχηλο της μήτρας και μια για τον πρωκτό του εντέρου. Η μυϊκή σύσπαση των μυών του πυελικού εδάφους έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο αυτών των οπών ενώ η μυϊκή χαλάρωση των μυών αυτών επιτρέπει το άνοιγμά τους.

images (2)                        images (3)

Η θέση του ΠΕ στο σώμα μας του δίνει δύο πολύ σημαντικούς ρόλους. Ο πρώτος ρόλος του ΠΕ είναι ότι υποστηρίζει την ουροδόχο κύστη, την μήτρα και το έντερο στην θέση τους. Ο δεύτερος ρόλος του είναι ότι ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο των τριών οπών.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ρόλων, όταν οι μύες του ΠΕ δεν λειτουργούν σωστά, δηλαδή είναι αδύναμοι ή βρίσκονται σε σύσπαση,  μπορεί να έχουμε δυσλειτουργία στην περιοχή με πιο γνωστό σύμπτωμα την ακράτεια ούρων. Αναλυτικότερα, τα συμπτώματα μπορεί να αφορούν 5 κατηγορίες:

  1. Δυσλειτουργία ουροδόχου κύστης: Ακράτεια, συχνοουρία, αίσθηση ατελούς ούρησης, κλπ.
  2. Δυσλειτουργία εντέρου (ορθού και πρωκτού): Ακράτεια αερίων και κοπράνων, δυσκοιλιότητα, αίσθηση ατελούς κένωσης, κλπ.
  3. Προπτώσεις πυελικών οργάνων: Πρόπτωση προσθίου τοιχώματος (κυστεοκήλη ουρηθροκήλη), πρόπτωση οπισθίου τοιχώματος (ορθοκήλη, εντεροκήλη) και πρόπτωση άνω τοιχώματος (τράχηλος, μήτρα, μετά από υστερεκτομή).
  4. Πυελικό Πόνο: Βουλβοδυνία, δυσπαρευνία, επώδυνη ουροδόχος κύστη, κλπ.
  5. Σεξουαλική δυσλειτουργία: Δυσπαρευνία, χαλάρωση πυελικού εδάφους, κλπ

images (1)

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αφορούν μία ή και ταυτόχρονα περισσότερες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν μια γυναίκα που έχει ακράτεια ούρων μπορεί να έχει και συμπτώματα πρόπτωσης ή μια γυναίκα που έχει ακράτεια ούρων να έχει και ακράτεια αερίων ή και κοπράνων.

Φωτεινή Λάγαρη  ΜΑ., ΡΤ.
New York University
Επιστημονικός συνεργάτης SCA (ΤΕΝΑ) Ελλάς

Άρθρo

Web Site: tenasynseola.gr