Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου

Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου στο Φυσικοθεραπευτήριο και στο σπίτι

Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα που προστατεύει τον οργανισμό διότι ωθεί τον άνθρωπο να βρει την αιτία που τον προκαλεί και να την αντιμετωπίσει. Ωστόσο ο χρόνιος πόνος, αποτελεί μία χρόνια βλαπτική πάθηση που με τη σειρά της προκαλεί άλλες παθήσεις, επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο και τον ψυχισμό του ανθρώπου που τον βιώνει, την ποιότητα της ζωής του και ίσως και το προσδόκιμο επιβίωσης, ανάλογα με την αιτία που τον προκαλεί.

Ένας πόνος για να οριστεί ως χρόνιος θα πρέπει να ξεπερνά τους 3 μήνες και συνήθως οφείλεται είτε σε κάποια χρόνια νόσο, είτε σε κάποιο αρχικό ερέθισμα που είτε συνεχίζει αλλά σε ήπια ένταση, είτε ο άνθρωπος που τον βιώνει είναι υπερβολικά ευαίσθητος στον πόνο, ακόμη και στον ήπιο.

Η γνώση αποτελεί παράγοντα πρόληψης του χρόνιου πόνου. Ο πόνος επηρεάζει την εγκεφαλική μας λειτουργία αλλά η κατανόηση των βασικών γνώσεων για τον ρόλο που διαδραματίζει ο πόνος στον εγκέφαλο και στο νευρικό μας σύστημα, μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις πιθανότητες ανάπτυξης χρόνιων συμπτωμάτων πόνου.

Συνεχίζουμε να κινούμαστε, αργά, συνεχώς και σταθερά.Η ζωή με κίνηση, ο υγιεινός τρόπος ζωής προστατεύει και βελτιώνει την υγεία μας και επίσης μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης χρόνιου πόνου. Το σώμα μας έχει σχεδιαστεί για να κινείται και θα πρέπει να κατανοήσουμε πως δεν είναι όλοι πόνοι λόγος για να ανησυχούμε. Ο πόνος που προκαλείται από την άσκηση, την κίνηση, τη συνεχή πρόκληση του μυϊκού μας συστήματος είναι ένας «επιθυμητός» πόνος που μας βοηθά να μένουμε υγιείς.

Επισκεπτόμαστε φυσικοθεραπευτή αμέσως μόλις νιώσουμε έναν συνεχή μυοσκελετικό πόνο. Εάν ο πόνος δεν οφείλεται σε κάποιο σύμπτωμα που χρήζει ιατρικής αντιμετώπισης, τότε πρέπει χωρίς χρονοτριβή να απευθυνθούμε σε έναν φυσικοθεραπευτή που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τα ενοχλητικά συμπτώματα. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να βοηθούν ως επαγγελματίες της υγείας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, στην προώθηση, πρόληψη, αντιμετώπιση, παρέμβαση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας της που απειλούνται από την ηλικία, από τραυματισμούς, ασθένειες, διαταραχές ή άλλους παράγοντες και καταστάσεις.

Δεν εστιάζουμε στη διαγνωστική απεικόνιση. Πολύ συχνά, ο πόνος δεν απεικονίζεται σε μία ακτινογραφία ή άλλη διαγνωστική απεικόνιση, η οποία χρειάζεται για να αποκλειστούν σοβαρές καταστάσεις που οδηγούν σε χρόνιο πόνο. Εάν αυτές έχουν αποκλειστεί, ο φυσικοθεραπευτής είναι ο πλέον κατάλληλος για να αξιολογήσει τον εντοπισμό του πόνου και να σχεδιάσει την αντιμετώπιση του.

Αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη και το άγχος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη του χρόνιου πόνου συνδέεται με την ύπαρξη κατάθλιψης ή άγχους στον άνθρωπο που τον βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο γιατρός που αναλαμβάνει ένα περιστατικό χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση ενός μυοσκελετικού προβλήματος, για τυχόν ψυχικό νόσημα ή βάρος.

Πηγή: https://www.choosept.com/resources/detail/top-5-tips-to-avoid-chronic-pain