Πρόγραμμα Pelvic Floor Act

Φυσικοθεραπεία Δυσλειτουργιών Πυελικού Εδάφους / Ασκήσεις Kegel’s

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας «Pelvic Floor Act» ιδρύθηκε το 2014 βασισμένο στα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στην πρόληψη & αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους. Οι ασκήσεις των μυών του Πυελικού εδάφους είναι γνωστές από το 1948 από τον ιατρό Arnold Kegel, αναφέρονται και ως  ¨Ασκήσεις Kegel’s¨ και είναι η μέθοδος που ακολουθούμε σε περιστατικά που ενδείκνυται η ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους.

Η πολυπλοκότητα των περιστατικών με δυσλειτουργία των μυών του Πυελικού Εδάφους δημιούργησε διεθνώς την ανάγκη ειδικών Διεπιστημονικών Ομάδων Πυελικού Εδάφους (Pelvic Floor Multidisciplinary Teams) σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία του εξωτερικού. Η φυσικοθεραπεία, ακολουθώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (www.ioptwh.wcpt.org), ορίστηκε ως αναπόσπαστο και ισότιμο μέλος αυτής της νέας διεπιστημονικής ομάδας με σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους.

Αντικείμενο του προγράμματος «Pelvic Floor Act» είναι η Φυσικοθεραπεία σε περιστατικά ανδρών και γυναικών με συμπτώματα δυσλειτουργίας των μυών του Πυελικού Εδάφους καθώς και η εκπαίδευση μαιών/μαιευτών και γυμναστών σε θέματα πρόληψης του Πυελικού Εδάφους.

praxis-logo-bot

Πευκών 1 & Καποδιστρίου, Τ.Κ. 14235 - Φιλοθέη | χάρτης
Tηλ.: 210 2773686 - 210 2794611
Φαξ: 210 2773686
info@ptpraxis.gr

“Επιστημονική Φροντίδα - Ανθρώπινο Ενδιαφέρον”