Πρόγραμμα Pelvic Floor Act

Φυσικοθεραπεία Δυσλειτουργιών Πυελικού Εδάφους / Ασκήσεις Kegel’s

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας «Pelvic Floor Act» ιδρύθηκε το 2014 βασισμένο στα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στην πρόληψη & αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους. Οι ασκήσεις των μυών του Πυελικού εδάφους είναι γνωστές από το 1948 από τον ιατρό Arnold Kegel, αναφέρονται και ως  ¨Ασκήσεις Kegel’s¨ και είναι η μέθοδος που ακολουθούμε σε περιστατικά που ενδείκνυται η ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους.

Η πολυπλοκότητα των περιστατικών με δυσλειτουργία των μυών του Πυελικού Εδάφους δημιούργησε διεθνώς την ανάγκη ειδικών Διεπιστημονικών Ομάδων Πυελικού Εδάφους (Pelvic Floor Multidisciplinary Teams) σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία του εξωτερικού. Η φυσικοθεραπεία, ακολουθώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (www.ioptwh.wcpt.org), ορίστηκε ως αναπόσπαστο και ισότιμο μέλος αυτής της νέας διεπιστημονικής ομάδας με σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους.

Αντικείμενο του προγράμματος «Pelvic Floor Act» είναι η Φυσικοθεραπεία σε περιστατικά ανδρών και γυναικών με συμπτώματα δυσλειτουργίας των μυών του Πυελικού Εδάφους καθώς και η εκπαίδευση μαιών/μαιευτών και γυμναστών σε θέματα πρόληψης του Πυελικού Εδάφους.

Το πρόγραμμα σας ενημερώνει για τις δυσλειτουργίες του Πυελικού Εδάφους και αντιμετωπίζει περιστατικά:

  • Δυσλειτουργίας ουροδόχου κύστης1 Δυσλειτουργίας ουροδόχου κύστης


   Ακράτεια, συχνοουρία, αίσθηση ατελούς ούρησης, κ.λπ.

line sep

  • Δυσλειτουργίας εντέρου1 Δυσλειτουργίας εντέρου


   Ορθού και πρωκτού

line sep

  • Προπτώσεων πυελικών οργάνων1 Προπτώσεων πυελικών οργάνων


   Πρόπτωση προσθίου τοιχώματος (κυστεοκήλη, ουρηθροκήλη), πρόπτωση οπισθίου τοιχώματος (ορθοκήλη, εντεροκήλη) και πρόπτωση άνω τοιχώματος (τράχηλος, μήτρα, μετά από υστερεκτομή)

line sep

  • Πυελικού Πόνου1 Πυελικού Πόνου


   Βουλβοδυνία, δυσπαρευνία, επώδυνη ουροδόχος κύστη κ.λπ.

line sep

  • Σεξουαλικής δυσλειτουργίας1 Σεξουαλικής δυσλειτουργίας


   Δυσπαρευνία, βουλβοδυνία, χαλάρωση πυελικού εδάφους κ.λπ.

 

 

 

line sep

Οι πολλές ώρες καθιστικής δουλειάς μου δημιούργησαν πρόβλημα. Το ΠΡΑΞΙΣ μου το έλυσε και το ευγνωμονώ! --- ---
Η ανακούφιση ήρθε από την ομάδα του ΠΡΑΞΙΣ. Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε, για τις γνώσεις αλλά και τον φιλικό σας τρόπο. --- ---
Μετά την γέννα το σώμα μου ήθελε βοήθεια, ευτυχώς το ΠΡΑΞΙΣ είχε το πρόγραμμα ασκήσεων που χρειαζόμουν ;-) --- ---


“Επιστημονική Φροντίδα
Ανθρώπινο Ενδιαφέρον”


logo praxis

Πευκών 1 & Καποδιστρίου, Τ.Κ. 14235 - Φιλοθέη | χάρτης
Tηλ.: 210 2773686 - 210 2794611
Φαξ: 210 2773686 info@ptpraxis.gr