Περιστατικά - Διάσταση Ορθού Κοιλιακού

Περιστατικό #1

Ηλικία: 31
Τοκετοί: 2 (05/2012 & 09/2014)
Ημερομηνία ένταξης στο πρωτόκολλο άσκησης για την Διάσταση του Ορθού Κοιλιακού “Tupler’s Technique, Treatment for Diastasis Recti”: 28/01/2016

 • 01
 • 02
 • 03

Περιστατικό #2

Ηλικία: 42
Τοκετοί: 2 (02/2010 & 07/2011)
Ημερομηνία ένταξης στο πρωτόκολλο άσκησης για την Διάσταση του Ορθού Κοιλιακού “Tupler’s Technique, Treatment for Diastasis Recti”: 02/10/2015

 • 01
 • 02
 • 03

Περιστατικό #3

Ηλικία: 32
Τοκετοί: 1
Ημερομηνία ένταξης στο πρωτόκολλο άσκησης για την Διάσταση του Ορθού Κοιλιακού “Tupler’s Technique, Treatment for Diastasis Recti”: 08/10/2015

 • 01
 • 02
 • 03

Περιστατικό #4

Ηλικία: 37
Τοκετοί: 2 (12/2008 & 11/2011)
Ημερομηνία ένταξης στο πρωτόκολλο άσκησης για την Διάσταση του Ορθού Κοιλιακού “Tupler’s Technique, Treatment for Diastasis Recti”: 25/07/2012

 • 01
 • 02
 • 03

Περιστατικό #5

Ηλικία: 38
Τοκετοί: 3 ( 05/2008, 05/2010, 11/2013)
Ημερομηνία ένταξης στο πρωτόκολλο άσκησης για την Διάσταση του Ορθού Κοιλιακού “Tupler’s Technique, Treatment for Diastasis Recti”:19/05/2014

 • 01
 • 02
 • 03

praxis-logo-bot

Πευκών 1 & Καποδιστρίου, Τ.Κ. 14235 - Φιλοθέη | χάρτης
Tηλ.: 210 2773686 - 210 2794611
Φαξ: 210 2773686
info@ptpraxis.gr

“Επιστημονική Φροντίδα - Ανθρώπινο Ενδιαφέρον”