Διάσταση Ορθού Κοιλιακού – Πρόγραμμα Μ.Α.Μ.Α

Μένοντας Σπίτι και ακολουθώντας 3 απλά βήματα, πείτε ΟΧΙ στους κλασσικούς κοιλιακούς και βρείτε πάλι την επίπεδη κοιλιά που είχατε πριν μείνετε έγκυος!

 Με την #ΦΘΠΡΑΞΙΣ On-Line συνερδρία μπορείτε από το σπίτι να συνδυάσετε τα εξής:

 • Προγράμμα Μ.Α.Μ.Α. με αξιολόγηση και καταγραφή της Διάστασης Ορθού Κοιλιακού
 • Εκπαίδευση ενεργοποίησης εγκάρσιου κοιλιακού
 • Σταθεροποίηση οσφυοπυελικής ζώνης
 • Ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης για την μείωση της διάστασης και τη μελλοντική ασφαλή συμμετοχή σε άσκηση χωρίς επιδείνωση
 • Παρακολούθηση της προόδου σας

 Η λειτουργία του εγκάρσιου κοιλιακού είναι πολύτιμη αφού βοηθά στη(ν)

 • ασφαλή λειτουργία των κοιλιακών μυών
 • σταθεροποίηση του κορμού
 • λειτουργική αναπνοή
 • προστασία του πυελικού εδάφους
 • κατάκτηση της επίπεδης κοιλιάς

Φωτεινή Λάγαρη - Μιμή Μαρσέλλου

line sep

 Abdominal Diastasis – M.A.M.A Program

Stay Home and find out in 3 simple steps how to get your flat belly back!

The #PTPRAXIS On-Line session includes a private consultation:

 • MAMA program assessment evaluation of abdominal diastasis
 • Transverse abdominus muscle activation
 • Pelvic Girdle Stabilization
 • Therapeutic exercise tips for safe return to exercise
 • Continuous follow-up progress

The transverse abdominus muscle (TrA) is a very important body tool which functions to promote

 • co-function with the abdominal muscles
 • lumbo-pelvic and trunk stabilization
 • diaphragmatic breathing
 • facilitation of pelvic floor function
 • getting your flat belly back

#OnLineSessions
#PTPRAXIS #COVID19 #ABDOMINALDIASTASIS
#ΔΙΑΣΤΑΣΗΟΡΘΟΥΚΟΙΛΙΑΚΟΥ #ΦΘΠΡΑΞΙΣ #ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ #ΤΟΚΕΤΟΣ

Foteini Lagari - Mimi Marcellou

line sep

 

VIDEOS

line sep

Ετικέτες: Women's Health, COVID19