Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αποκατάσταση της υγείας μας

11Τι είναι φυσικοθεραπεία και τι ακριβώς κάνει ένας φυσικοθεραπευτής; Ποιος είναι ο ρόλος του στην κίνηση και ποια είναι τα όρια που διαχωρίζουν τον φυσικοθεραπευτή από τον εξειδικευμένο γυμναστή ή τον φυσίατρο ή ακόμη και τον οστεοπαθητικό;

Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες που αναπτύσσουν, διατηρούν και αποκαθιστούν τη δυνατότητα κίνησης και λειτουργικότητας των ανθρώπων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής του, όταν η κίνηση και η λειτουργικότητα απειλούνται από την ηλικία, κάποιον τραυματισμό, ασθένεια, διαταραχή, παράγοντες που επηρεάζονται από διάφορες συνθήκες ή ακόμη και από το περιβάλλον.

Οι φυσικοθεραπευτές βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ποιότητα της ζωής τους, λαμβάνοντας υπόψη τους σωματικούς, συναισθηματικούς, ψυχικούς και κοινωνικούς παράγοντες της ζωής του ατόμου. Εργάζονται για την προώθηση, την πρόληψη, τη θεραπευτική παρέμβαση και την αποκατάσταση αναφορικά με την υγεία του ατόμου.

Οι φυσικοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι:

physio2

  • Διενεργούν ενδελεχή εξέταση και εκτίμηση των αναγκών του ασθενούς ή του πελάτη.
  • Συνεκτιμούν τα ευρήματα από την εξέταση που διενεργούν, προκειμένου να αποταθούν για τις αιτίες που προκαλούν τα όποια «κινητικά» προβλήματα.
  • Διατυπώνουν τη διάγνωση τους και τη πρόγνωση και διαμορφώνουν το πλάνο της φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
  • Παρέχουν συμβουλευτική στους ασθενείς/πελάτες βάσει της εμπειρίας τους και φυσικά των γνώσεων τους και αποφασίζουν πότε θα τους συστήνουν να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία της υγείας.
  • Εκτελούν το πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης/θεραπείας
  • Προσδιορίζουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων/θεραπειών τους
  • Συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν τους ασθενείς/πελάτες για την αυτό-διαχείριση του προβλήματος τους.

Καλό μήνα!

Πηγή: world physiotherapy https://world.physio/resources/what-is-physiotherapy

line sep

Η ενδυνάμωση του πυελικού εδάφους και του κορμού μου, ύστερα από έναν εργώδη τοκετό, έδωσαν την πρότερη ευεξία μου. --- ---
Ευχαριστώ πολύ για όλη την βοήθεια που έλαβα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το φυσιοθεραπευτήριο ΠΡΑΞΙΣ! --- ---
Πολύ θετικά, με βοήθησε πολύ! --- ---
Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου, για το πολύ σημαντικό και ολοκληρωμένο έργο σας. --- ---
Είστε όλες υπέροχες! --- ---
Άψογη αντιμετώπιση · Άψογο περιβάλλον. --- ---
Οι πολλές ώρες καθιστικής δουλειάς μου δημιούργησαν πρόβλημα. Το ΠΡΑΞΙΣ μου το έλυσε και το ευγνωμονώ! --- ---
Μετά την γέννα το σώμα μου ήθελε βοήθεια, ευτυχώς το ΠΡΑΞΙΣ είχε το πρόγραμμα ασκήσεων που χρειαζόμουν ;-) --- ---
Η ανακούφιση ήρθε από την ομάδα του ΠΡΑΞΙΣ. Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε, για τις γνώσεις αλλά και τον φιλικό σας τρόπο. --- ---
Φιλικό και ευχάριστο κλίμα. Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στόχευση. Δημιουργία εμπιστοσύνης. --- ---
Άψογη εξυπηρέτηση, με απόλυτη κατανόηση και ευγένεια προς τον ασθενή! --- ---