Παγοθεραπεία

Physical Therapy Guide to Meniscal Tear

What is a Meniscal Tear?
The meniscus is a cartilage disc that cushions your knee. Each of your knees has 2 menisci (plural of meniscus); one on the inner (medial) part of the knee, and the other on the outer (lateral) part of the knee. Together, they act to absorb shock and stabilize the knee joint.

Meniscal tears can be classified in 2 ways: acute or degenerative. An acute meniscal tear typically is caused by twisting or turning quickly on a bent knee, often with the foot planted on the ground. This mechanism of injury often produces related injuries, such as an ACL tear. Degenerative meniscal tears occur over time, due to repetitive stress being put on the knee, such as in a job or sport that requires a lot of squatting.

How Can a Physical Therapist Help?
Meniscal tears can often be managed without surgery. A short course of treatment provided by a physical therapist can help determine whether your knee will recover without surgery. Your physical therapist can help control pain and swelling in the knee area and work with you to restore full strength and mobility to your knee.

Read more here: https://www.choosept.com/symptomsconditionsdetail/physical-therapy-guide-to-meniscal-tear

 

line sep

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση της ρήξης Μηνίσκου

Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί μία από τις πλέον συνηθισμένες κακώσεις του γόνατος, όχι μόνο σε αθλητές αλλά και σε μη αθλητές.

Οι μηνίσκοι του γόνατος αποτελούνται από ινώδη ιστό και παρεμβάλλονται ανάμεσα στις αρθρώσεις των δύο οστών, του μηρού και της κνήμης. Σε κάθε γόνατο, υπάρχει ένας έσω και ένας έξω μηνίσκος στο αντίστοιχο έσω και έξω διαμέρισμα του γόνατος.