Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για την κολπική δακτυλική εξέταση από φυσικοθεραπευτή Πυελικού Εδάφους

Οι ενδείξεις που αναφέρονται βασίζονται σε παρατηρήσεις και συστάσεις που έχουν απορρεύσει από την κοινή κλινική πρακτική και δεν έχουν δημοσιευμένη βάση αποδεικτικών στοιχείων.

Ενδείξεις

Αντενδείξεις

Όσον αφορά τις αντενδείξεις για κολπική ψηφιακή εξέταση σε γυναίκες στην εγκυμοσύνη τους, χρειάζεται μία ενδελεχής υποκειμενική αξιολόγηση (εκτίμηση βάσει των γνώσεων του γιατρού/ειδικού), προκειμένου να:

 • Αποτυπωθούν/καθοριστούν οι πιθανές ενδείξεις και τα οφέλη που συνηγορούν υπέρ της κολπικής ψηφιακής εξέτασης
 • Να υπάρξει η συγκατάθεση/συναίνεση, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, και
 • Να ελεγχθούν πιθανοί κίνδυνοι, αντενδείξεις ή και προβληματισμοί κατά την εγκυμοσύνη, βασισμένοι στην κλινική πράξη και σε ό,τι γενικώς αναφέρεται ως καλή πρακτική, και όχι στα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα. Οι συχνά αναφερόμενες αυτές αντενδείξεις/προφυλάξεις, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, περιλαμβάνουν:
  • Το πρώτο τρίμηνο της κύησης
  • Εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου
  • Υψηλός κίνδυνος πρόωρου τοκετού
  • Πιθανές επιπλοκές της εγκυμοσύνης
  • Προεκλαμψία
  • Προδρομικός Πλακούντας
  • Αλλαγές στον τράχηλο της μήτρας
  • Κολπική αιμορραγία
  • Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
  • Πόνος στη σύσπαση των μυών του πυελικού εδάφους
  • Ιστορικό πρόωρου τοκετού ή πρόωρης ρήξης υμένων
  • ιστορικό αποβολής
  • εάν η έγκυος έχει λάβει σχετικές οδηγίες από τον μαιευτήρα/γυναικολόγο της ή και από τη μαία της για αποφυγή σεξουαλικής επαφής, άσκησης ή και ορισμένων στάσεων ή και δραστηριοτήτων.

Σημεία τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο φυσικοθεραπευτής Πυελικού Εδάφους:

 • Λαμβάνετε ένα διεξοδικό ιστορικό
 • Συμπληρώνετε την υποκειμενική σας αξιολόγηση, για κάθε πελάτη ξεχωριστά και με λεπτομερή τεκμηρίωση
 • Ελέγχετε για όλες τις πιθανές αντενδείξεις, τους πιθανούς κινδύνους ή τις εκτιμήσεις τρίτων, έπειτα από συλλογή στοιχείων από όλους τους συνεργαζόμενους γιατρούς/ειδικούς
 • Λαμβάνετε την άποψη/συναίνεση της εγκύου και παίρνετε την άδειά της για να συμβουλευτείτε τρίτους για την περίπτωσή της (case study)
 • Εφαρμόζετε τον κλινικό σας συλλογισμό και προσδιορίζετε τις ενδείξεις που σας οδηγούν ή σε κολπική, ψηφιακή εξέταση
 • Εάν δεν κρίνετε κατάλληλη την απόφαση της κολπικής, δακτυλικής εξέτασης, καταγράψτε τους λόγους για την απόφαση σας αυτή.
 • Προχωρήστε με την εξωτερική παρατήρηση ή και ψηλάφηση για την εκτίμηση της λειτουργίας των μυών του Πυελικού Εδάφους
 • Μην υπερεκτιμάτε τον ρόλο σας. Να εργάζεστε πάντα, εντός του πεδίου της φυσικοθεραπευτικής σας ιδιότητας, ως ειδικός φυσικοθεραπευτής πυελικού εδάφους