Εκπαιδευτικά και Ενημερωτικά βίντεο για ειδικούς και ευρύ κοινό, που αφορούν στους 4 τομείς υπηρεσιών του Φ/Θ ΠΡΑΞΙΣ

ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μ.Α.Μ.Α.® - Μητρικές Αγκαλιές Με Αρχές - Εισαγωγή/ Introduction
Μ.Α.Μ.Α.® Μητρικές Αγκαλιές Με Αρχές - Διάσταση Ορθού Κοιλιακού/ Diastasis Recti
Eνημερωθείτε για την Ακράτεια και τις Ασκήσεις Kegel’s
Ανατομία Πυελικού Εδάφους Εισαγωγή

Μ.Α.Μ.Α.® - Μητρικές Αγκαλιές Με Αρχές - Μυοσκελετικές Αλλαγές/ Musculosceletal Changes
Μ.Α.Μ.Α.® Μητρικές Αγκαλιές Με Αρχές - Σταθεροποίηση Κορμού/ Core Stability

Αίτια και Αντιμετώπιση της Ακράτειας
Ασκήσεις Πυελικού Εδάφους

Μ.Α.Μ.Α.® Μητρικές Αγκαλιές Με Αρχές - Δυσλειτουργία ΠΕ/ PF Dysfunction

Τι είναι το Πυελικό Έδαφος;

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Μ.Α.Μ.Α.®
Ασκήσεις Πυελικού Εδάφους Όρθια θέση
Ασκήσεις Πυελικού Εδάφους Καθιστή θέση
Εγκάρσιος Κοιλιακός και μείωση Διάστασης Ορθού Κοιλιακού

Ενεργοποίηση Εγκάρσιου Κοιλιακού - TrA Activation
ΠΥΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
Pelvic Floor Act® -
Εισαγωγή/ Introduction
Pelvic Floor Act® - Φυσικοθεραπεία Πυελικού Εδάφους/ Pelvic Floor Physical Therapy
Pelvic Floor Act® - Πρόπτωση Πυελικών Οργάνων/ Pelvic Organ Prolapse
Να κάνει κανείς Kegels ή να μην κάνει; 5 Μύθοι και Πραγματικότητες - Kegel's
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ασκήσεις σταθεροποίησης κορμού ΦΑΣΗ 1- Core awareness/stability LEVEL I
Ασκήσεις Πυελικού Εδάφους Μικρά Μυστικά
Αξιολόγηση Διάστασης Ορθού Κοιλιακού - Abdominal Diastasis Evaluation
Αξιολόγηση Διάστασης Ορθού Κοιλιακού - Assessing Abdominal Diastasis - Self check
ΠΥΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
Pelvic Floor Act® - Δυσλειτουργία Πυελικού Εδάφους/ Pelvic Floor Dysfunction
Pelvic Floor Act® - Δυσλειτουργία Ουροδόχου Κύστης/ Bladder Dysfunction
Pelvic Floor Act® - Πυελικός Πόνος/
Pelvic Pain

Πρόγραμμα Πυελικού Εδάφους Pelvic Floor Act®
Διάσταση Ορθού Κοιλιακού - Diastasis Rectii
Ενεργοποίηση Εγκάρσιου Κοιλιακού - TrA Activation - Διάσταση Ορθού Κοιλιακού - Abdominal Diastasis
Οι Εκπλήξεις της Εγκυμοσύνης - The Pregnancy Surprises: Abdominal Diastasis and the Pelvic Floor
ΠΥΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
Pelvic Floor Act® - Συμπτώματα Δυσλειτουργίας Πυελικού Εδάφους/ Pelvic Floor Dysfunction
Pelvic Floor Act® - Δυσλειτουργία Εντέρου/ Bowel Dysfunction
Pelvic Floor Act® - Σεξουαλική Δυσλειτουργία/ Sexual Dysfunction

Πυελικό Έδαφος - Pelvic Floor